Rezultate admitere LICENȚĂ sesiunea a II-a 2021

Facultatea de AGRICULTURĂ                                                                                     

Rezultate finale 

Facultatea de HORTICULTURĂ                                                                                   

Rezultate finale

Facultatea de INGINERIA ȘI GESTIUNEA PRODUCȚIILOR ANIMALIERE             

Rezultate finale

Facultatea de MEDICINĂ VETERINARĂ                                                                     

MEDICINĂ VETERINARĂ       Rezultate inițiale       Rezultate finale                                                

CONTROLUL ȘI EXPERTIZA PRODUSELOR ALIMENTARE      Rezultate finale

Facultatea de ÎMBUNĂTĂŢIRI FUNCIARE ŞI INGINERIA MEDIULUI                       

Rezultate finale

Facultatea de BIOTEHNOLOGII                                                                                

Rezultate finale

Facultatea de MANAGEMENT ŞI DEZVOLTARE RURALĂ