SESIUNEA a II-a LICENȚĂ

STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ

SESIUNEA a II-a de admitere - toate programele de studii, mai puțin programul de studii Medicină veterinară

Concursul se desfășoară ONLINE începând cu 4 august 2021 și se sistează în momentul ocupării locurilor scoase la concurs, dar nu mai târziu de 27 septembrie, ora 1400.

Se selectează doar opțiunea dorită!

Dosarele vor fi validate cronologic după trimiterea dosarelor de înscriere în platforma admitere.usamv.ro.

Validarea dosarelor înscrise și înmatricularea candidaților declarați admiși se va face în ordinea transmiterii contractelor de studii semnate, iar pentru locurile cu taxă candidații admiși vor transmite și dovada achitării primei tranșe din taxa de studii.

Precizăm totodată că statutul financiar (buget sau taxă) al studentului (candidatului admis) se poate modifica, prin glisare, în funcție de rezultatele obținute după prima sesiune de examene, cu excepția programului de medicină veterinară la care glisarea se face după primul an de studii.

Vă recomandăm să selectați doar programul de studii pe care doriți să-l urmați.

 

SESIUNEA a II-a de admitere - programul de studii Medicină veterinară

Calendarul desfășurării concursului de admitere

 • 4 - 12 septembrie:
  • Înscrierea candidaților - se face online sau, în cazuri excepționale, cu depunerea unei declarații pe propria răspundere privind situația de excepție și privind măsurile de prevenire a răspândirii COVID, la secretariatul facultății, de luni până vineri, între orele 8:00 - 16:00;
 • 13 septembrie:
  • Afișarea listei nominale a candidaților înscriși în ordine alfabetică;
 • 14 septembrie:
  • Desfășurarea probei scrise - online;
  • Depunerea contestațiilor asupra conținutului întrebărilor (online, în termen de 2 ore de la finalizarea probei);
 • 15 septembrie:
  • Afișarea rezultatului probei scrise - a clasamentului provizoriu;
  • Depunerea contestațiilor în termen de 24 de ore de la afișare;
 • 16 septembrie:
  • Afișarea rezultatului după contestații:
   • lista candidaţilor pentru locurile cu taxă în limita numărului de locuri vacante;
   • lista candidaților având medie peste 5,00 (care nu au fost cuprinși în lista candidaților pentru locurile cu taxă);
 • 16 - 20 septembrie:
  • Transmiterea documentului care atestă achitarea TRANȘEI I din taxa de studii, a taxei de înmatriculare și transmiterea contractului de studii semnat de către candidatul respectiv în vederea confirmării efectuării plății și a locului;
 • 20 septembrie:
  • Afișarea listei finale a candidaților înmatriculați pe locurile cu taxă în limita numărului de locuri;
  • Afișarea listei candidaților respinși (include și candidații care nu au transmis contractul de studii semnat și/sau nu au achitat TRANȘA I din taxa de studii).