Admitere DOCTORAT

20 mai - 8 septembrie -  Preînscriere

 

Calendarul concursului de admitere - septembrie 2024

  • 9 - 13 septembrie Înscrierea candidaților
  • 17 septembrie - Desfășurarea examenului de competență lingvistică
  • 18 septembrie Depunerea, analiza și soluționarea contestațiilor privind rezultatele examenului de competență lingvistică
  • 19 - 20 septembrie - Desfășurarea colocviului de admitere
  • 24 septembrie Afișarea rezultatelor
  • 25 - 27 septembrie - Depunerea documentelor în original pentru constituirea dosarului studentului-doctorand; achitarea tranșei I din taxa de studii pentru candidații admiși pe locurile cu taxă

Informații suplimentare: www.usamv.ro; Tel. 0749 131 544, 0314 334 202 – Corp A, parter, Birou Doctorat