Admitere DOCTORAT

28 martie - 3 septembrie 2023  -  Preînscriere

 

Calendarul concursului de admitere - septembrie 2023

  • 4 - 14 septembrie 2023 - Înscrierea candidaților
  • 19 septembrie 2023 - Desfășurarea examenului de competență lingvistică
  • 20 septembrie 2023 - Depunerea, analiza și soluționarea contestațiilor privind rezultatele examenului de competență lingvistică
  • 21 - 22 septembrie 2023 - Desfășurarea colocviului de admitere
  • 26 septembrie 2023 - Afișarea rezultatelor
  • 26 - 28 septembrie 2023 - Achitarea TRANȘEI I din taxa de studii pentru candidații admiși pe locurile cu taxă; semnarea contractelor de studii

Informații suplimentare: www.usamv.ro; Tel. 0749 131 544, 0314 334 202 – Corp A, parter, Birou Doctorat