Precizari admitere

  1. Primul criteriu folosit în ierarhizarea candidaților îl reprezintă opțiunea. Candidații înscriși cu opțiunea a doua și următoarele pot fi declarați admiși la domeniul/ programul de studii respectiv numai în situația în care numărul locurilor nu se ocupă de către candidații înscriși cu prima opțiune.

  2. Dacă sunteți absolvent promoția 2024 și vă înscrieți la concursul de admitere în baza adeverinței de absolvire, numărul diplomei reprezintă numărul de înregistrare al acestei adeverințe. 

  3. Înainte de finalizarea înscrierii, consultați REGULAMENTUL privind organizarea concursului de admitere în programele de studii oferite în ciclurile de studii universitare de licență, de master și de doctorat .

  4. Înscrierea se face o singură dată la programul de studii pentru care candidatul îşi manifestă prima opţiune, nu pot fi depuse mai multe dosare de înscriere. Dacă un candidat depune mai multe dosare de înscriere, va fi eliminat din concurs.