SESIUNEA a II-a MASTER

 

STUDII UNIVERSITARE DE MASTER ÎNVĂȚĂMÂNT CU FRECVENŢĂ/FRECVENȚĂ REDUSĂ

 

Pentru SESIUNEA a II-a de admitere înscrierea candidaților se va desfășura începând cu data de

1 august 2022 pentru programele de master din domeniile:

agronomie, horticultură, ingineria produselor alimentare, zootehnie, ingineria mediului,

inginerie și management, biotehnologii și inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală.

 

Prioritară este exprimarea opțiunii, vă recomandăm

să selectați doar programul de studii pe care doriți să-l urmați.

 

Înscrierile se vor încheia în momentul ocupării locurilor vacante.

 

Situația locurilor vacante se afișează zilnic în platforma https://admitere.usamv.ro