Precizări admitere

1. Primul criteriu folosit în ierarhizarea candidaților îl reprezintă opțiunea. Candidații înscriși cu opțiunea a doua și următoarele pot fi declarați admiși la domeniul/ programul de studii respectiv numai în situația în care numărul locurilor nu se ocupă de către candidații înscriși cu prima opțiune.

2. Dacă sunteți absolvent promoția 2023 și vă înscrieți la concursul de admitere în baza adeverinței de absolvire, numărul diplomei reprezintă numărul de înregistrare al acestei adeverințe.