Precizări selectare sesiune/concurs de admitere studii universitare de licență

Se alege sesiunea de admitere Licență Sesiunea a II-a 2022.

Dacă doriți să optați pentru:

  • învățământ cu frecvență la un domeniu/program de studii din cadrul celor 6 facultăți: Facultatea de Agricultură, Facultatea de Horticultură, Facultatea de Ingineria şi Gestiunea Producţiilor Animaliere, Facultatea de Îmbunătăţiri Funciare şi Ingineria Mediului, Facultatea de Biotehnologii, Facultatea de Management şi Dezvoltare Rurală, pe pagina "Alege Concursul la care dorești să te înscrii", se alege "Licență Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București";
  • învățământ cu frecvență la filialele Slatina sau Călărași, pe pagina "Alege Concursul la care dorești să te înscrii", se alege " Licență Facultatea de Management şi Dezvoltare Rurală - Filiala Slatina", respectiv  "Licență Facultatea de Management şi Dezvoltare Rurală - Filiala Călărași";
  • învățământ cu frecvență redusă sau învățământ la distanță, selectați facultatea la care se desfășoară programul de studii dorit.