Sesiunea a II-a Licență

Număr locuri disponibile la data de 26 septembrie 2021, ora 18:00
!! Numărul locurilor disponibile pentru toate programele de studii (inclusiv Medicină veterinară) include și locurile pentru absolvenți de licee situate în mediul rural și locurile pentru români de pretutindeni! !!
A. Studii universitare de licență, învățământ cu frecvență
Nr. crt. Facultatea Domeniul/Programul de studii Nr. locuri disponibile
B T
1 Agricultură  Agricultură - 82
 Biologie - 60
 Silvicultură 2 32
total AGRICULTURĂ 2 174
2 Horticultură  Horticultură 16 53
 Peisagistică - 32
total HORTICULTURĂ 16 85
3 Ingineria și Gestiunea Producțiilor Animaliere Zootehnie - 45
Tehnologia prelucrării produselor agricole - 5
Protecția consumatorului și a mediului - 1
total IGPA - 51
4 Medicină Veterinară Medicină veterinară - -
Controlul și expertiza produselor alimentare - 27
total MV - 27
5 Îmbunătăţiri Funciare şi Ingineria Mediului Îmbunătăţiri funciare şi dezvoltare rurală 3 64
Ingineria şi protecţia mediului în agricultură 1 117
Inginerie și management în construcții 5 35
Măsurători terestre și cadastru 9 53
total IFIM 18 269
6 Biotehnologii Biotehnologii agricole, medical‐veterinare, pentru industria alimentară - 36
total BIOTEHNOLOGII - 36
7 Management şi Dezvoltare Rurală Ingineria și managementul afacerilor agricole 3 103
Inginerie și management în alimentația publică și agroturism - 293
Ingineria și managementul afacerilor agricole, Slatina - -
Ingineria și managementul afacerilor agricole, Călăraşi - -
total MDR 3 396
ABSOLVENȚI DE LICEE SITUATE ÎN MEDIUL RURAL (conform listei ME afișată la adresa https://www.edu.ro/studii-licență) 15 -
TOTAL USAMVB 54 1038
 
B. Studii universitare de licență, învățământ cu frecvență redusă și învățământ la distanță
Nr. crt. Facultatea Domeniul/Programul de studii Nr. locuri disponibile
B T
1 Agricultură Agricultură - -
Biologie - 6
2 Horticultură Horticultură - 4
3 Îmbunătăţiri Funciare şi Ingineria Mediului Ingineria şi protecţia mediului în agricultură - 122
Măsurători terestre și cadastru - 72
4 Management şi Dezvoltare Rurală Ingineria și managementul afacerilor agricole - 66
Inginerie și management în alimentația publică și agroturism - 132
TOTAL USAMVB - 402

!! Numărul locurilor disponibile pentru toate programele de studii (inclusiv Medicină veterinară) include și locurile pentru absolvenți de licee situate în mediul rural și locurile pentru români de pretutindeni! !!