Sesiunea a II-a Licență

Număr locuri disponibile la data de 17 august 2022, ora 18:00
!! Numărul locurilor disponibile pentru toate programele de studii include și locurile pentru absolvenți de licee situate în mediul rural și locurile pentru români de pretutindeni! !!
A. Studii universitare de licență, învățământ cu frecvență
Nr. crt. Facultatea Domeniul/Programul de studii Nr. locuri disponibile
B T
1 Agricultură  Agricultură 9 92
 Biologie 5 59
 Silvicultură 11 31
total AGRICULTURĂ 25 182
2 Horticultură  Horticultură 9 72
 Peisagistică 9 27
total HORTICULTURĂ 18 99
3 Ingineria și Gestiunea Producțiilor Animaliere Zootehnie - 47
Tehnologia prelucrării produselor agricole - 109
Protecția consumatorului și a mediului - -
Controlul și expertiza produselor alimentare 2 15
total IGPA 2 171
4 Îmbunătăţiri Funciare şi Ingineria Mediului Îmbunătăţiri funciare şi dezvoltare rurală 9 64
Ingineria şi protecţia mediului în agricultură 9 120
Inginerie și management în construcții 12 33
Măsurători terestre și cadastru 14 65
total IFIM 44 282
5 Biotehnologii Biotehnologii agricole, medical‐veterinare, pentru industria alimentară 3 41
total BIOTEHNOLOGII 3 41
6 Management şi Dezvoltare Rurală Ingineria și managementul afacerilor agricole 11 104
Inginerie și management în alimentația publică și agroturism 13 206
Ingineria și managementul afacerilor agricole, Slatina - 4
Ingineria și managementul afacerilor agricole, Călăraşi - 26
total MDR 24 340
ABSOLVENȚI DE LICEE SITUATE ÎN MEDIUL RURAL (conform listei ME afișată la adresa https://www.edu.ro/studii-licență) 29 -
ROMÂNI DE PRETUTINDENI fără bursă 12 -
TOTAL USAMVB 116 1115
 
B. Studii universitare de licență, învățământ cu frecvență redusă și învățământ la distanță
Nr. crt. Facultatea Domeniul/Programul de studii Nr. locuri disponibile
B T
1 Agricultură Agricultură - 11
Biologie - 39
2 Horticultură Horticultură - 29
3 Îmbunătăţiri Funciare şi Ingineria Mediului Ingineria şi protecţia mediului în agricultură - 137
Măsurători terestre și cadastru - 99
4 Management şi Dezvoltare Rurală Ingineria și managementul afacerilor agricole - 165
Inginerie și management în alimentația publică și agroturism - 192
TOTAL USAMVB - 672

!! Numărul locurilor disponibile pentru toate programele de studii include și locurile pentru absolvenți de licee situate în mediul rural și locurile pentru români de pretutindeni! !!