Sesiunea a II-a Licență

Număr locuri disponibile la data de 21 septembrie 2023, ora 18:00
!! Numărul locurilor disponibile pentru toate programele de studii include și locurile pentru absolvenți de licee situate în mediul rural și locurile pentru români de pretutindeni! !!
A. Studii universitare de licență, învățământ cu frecvență
Nr. crt. Facultatea Domeniul/Programul de studii Nr. locuri disponibile
B T
1 Agricultură  Agricultură - 69
 Biologie - 52
 Silvicultură - 31
total AGRICULTURĂ - 152
2 Horticultură  Horticultură - 55
 Peisagistică - 5
total HORTICULTURĂ - 60
3 Ingineria și Gestiunea Producțiilor Animaliere Zootehnie - 42
Tehnologia prelucrării produselor agricole - 90
Protecția consumatorului și a mediului - 26
Controlul și expertiza produselor alimentare - 40
Științe gastronomice - 25
total IGPA - 223
4 Îmbunătăţiri Funciare şi Ingineria Mediului Îmbunătăţiri funciare şi dezvoltare rurală - 64
Ingineria şi protecţia mediului în agricultură 1 121
Inginerie și management în construcții - 34
Măsurători terestre și cadastru - 51
total IFIM 1 270
5 Biotehnologii Biotehnologii agricole, medical‐veterinare, pentru industria alimentară - 25
total BIOTEHNOLOGII - 25
6 Management şi Dezvoltare Rurală Ingineria și managementul afacerilor agricole - 85
Inginerie și management în alimentația publică și agroturism - 176
Ingineria și managementul afacerilor agricole, Slatina - -
Ingineria și managementul afacerilor agricole, Călăraşi - -
total MDR - 261
ABSOLVENȚI DE LICEE SITUATE ÎN MEDIUL RURAL (conform listei ME afișată la adresa https://www.edu.ro/studii-licență) 9 -
ROMÂNI DE PRETUTINDENI  cu bursă 13 -
fără bursă 15 -
TOTAL USAMVB 1 991
 
B. Studii universitare de licență, învățământ cu frecvență redusă și învățământ la distanță
Nr. crt. Facultatea Domeniul/Programul de studii Nr. locuri disponibile
B T
1 Agricultură Agricultură - -
Biologie - 31
2 Horticultură Horticultură - -
3 Îmbunătăţiri Funciare şi Ingineria Mediului Ingineria şi protecţia mediului în agricultură - 124
Măsurători terestre și cadastru - 12
4 Management şi Dezvoltare Rurală Ingineria și managementul afacerilor agricole - 61
Inginerie și management în alimentația publică și agroturism - 88
TOTAL USAMVB - 316

!! Numărul locurilor disponibile pentru toate programele de studii include și locurile pentru absolvenți de licee situate în mediul rural și locurile pentru români de pretutindeni! !!