Sesiunea a II-a Master

Număr locuri disponibile la data de 26 septembrie 2021, ora 18:00
C. Studii universitare de master, învățământ cu frecvență
Nr. crt. Facultatea Domeniul/Programul de studii Nr. locuri disponibile
B T
1 Agricultură Agricultură durabilă - 11
Ameliorarea plantelor și producerea de sămânță - 20
Consultanţă agricolă - 18
Managementul şi expertiza fondului funciar - 22
Protecţia agroecosistemelor şi expertiză fitosanitară - -
total AGRICULTURĂ - 71
2 Horticultură Managementul conservării biodiversităţii - 29
Tehnologii integrate de obţinere şi valorificare a produselor horticole - 19
Tehnologii performante, management și marketing vitivinicol - 25
Științe horticole ecologice - 14
total HORTICULTURĂ - 87
3 Ingineria și Gestiunea Producțiilor Animaliere Antreprenoriat în producțiile animaliere  - 27
Tehnologii speciale în industria alimentară - 3
Biosecuritatea produselor alimentare - 4
Siguranța și biosecuritatea produselor alimentare/ Food safety and biosecurity (în limba engleză) - 4
total IGPA - 38
4 Medicină Veterinară Expertiza produselor agroalimentare - 10
Controlul și expertiza alimentelor ecologice, Halal și Kösher - 11
total MV - 21
5 Îmbunătăţiri Funciare şi
Ingineria Mediului
Ingineria şi protecţia mediului în spaţiul rural 2 19
Geomatică pentru ingineria mediului - 15
Managementul investițiilor în ecosisteme 16 15
total IFIM 18 49
6 Biotehnologii Biotehnologii în protecţia mediului 1 24
Biotehnologie şi siguranţă alimentară - 18
Biotehnologii în industria farmaceutică 3 10
Biotehnologie și antreprenoriat/Biotehnology and entrepreneurship (în limba engleză) 2 32
total BIOTEHNOLOGII 6 84
7 Management şi Dezvoltare Rurală Agribusiness - -
Management şi dezvoltare rurală - -
Managementul calităţii şi inovaţiei în domeniul agroalimentar - 7
Management în agroturism şi alimentaţie publică - 1
Management şi audit intern - -
Managementul industriei ospitalității rurale/Management of Rural Hospitality Industry (în limba engleză) 2 4
total MDR 2 12
ETNIE RROMĂ 5 -
TOTAL USAMVB 31 362
 
D. Studii universitare de master, învățământ cu frecvență redusă
Nr. crt. Facultatea Domeniul/Programul de studii Nr. locuri disponibile
B T
1 Îmbunătăţiri Funciare şi Ingineria Mediului Ingineria şi protecţia mediului în spaţiul rural  - 62
2 Management şi Dezvoltare Rurală Management şi dezvoltare rurală  - 13
Management în agroturism şi alimentaţie publică  - 15
TOTAL USAMVB  - 90