Sesiunea a II-a Master

Număr locuri disponibile la data de 17 august 2022, ora 18:00
!! Numărul locurilor disponibile pentru toate programele de studii include și locurile pentru etnie rromă și locurile pentru români de pretutindeni! !!
C. Studii universitare de master, învățământ cu frecvență
Nr. crt. Facultatea Domeniul/Programul de studii Nr. locuri disponibile
B T
1 Agricultură Agricultură durabilă - 19
Ameliorarea plantelor și producerea de sămânță - 34
Consultanţă agricolă 2 30
Managementul şi expertiza fondului funciar - 33
Protecţia agroecosistemelor şi expertiză fitosanitară - 21
total AGRICULTURĂ 2 137
2 Horticultură Managementul conservării biodiversităţii - 28
Tehnologii integrate de obţinere şi valorificare a produselor horticole 1 29
Tehnologii performante, management și marketing vitivinicol 4 29
Științe horticole ecologice 1 14
total HORTICULTURĂ 6 100
3 Ingineria și Gestiunea Producțiilor Animaliere Antreprenoriat în producțiile animaliere  - 43
Tehnologii speciale în industria alimentară - 25
Biosecuritatea produselor alimentare 1 -
Expertiza produselor agroalimentare 3 24
Siguranța și biosecuritatea produselor alimentare/ Food safety and biosecurity (în limba engleză) 6 -
total IGPA 10 92
4 Îmbunătăţiri Funciare şi
Ingineria Mediului
Ingineria şi protecţia mediului în spaţiul rural 14 20
Geomatică pentru ingineria mediului 4 15
Managementul investițiilor în ecosisteme 11 15
Proiectarea lucrărilor de îmbunătățiri funciare* 16 30
total IFIM 45 80
5 Biotehnologii Biotehnologii în protecţia mediului 14 24
Biotehnologie şi siguranţă alimentară 1 14
Biotehnologii în industria farmaceutică 8 17
Biotehnologie și antreprenoriat/Biotehnology and entrepreneurship (în limba engleză) 10 33
total BIOTEHNOLOGII 33 88
6 Management şi Dezvoltare Rurală Agribusiness - 2
Management şi dezvoltare rurală - -
Managementul calităţii şi inovaţiei în domeniul agroalimentar 7 4
Management în agroturism şi alimentaţie publică - 7
Management şi audit intern 1 -
Managementul industriei ospitalității rurale/Management of Rural Hospitality Industry (în limba engleză) 16 29
total MDR 24 42
ETNIE RROMĂ 5 -
ROMÂNI DE PRETUTINDENI cu bursă 5 -
ROMÂNI DE PRETUTINDENI fără bursă 8 -
TOTAL USAMVB 120 539
 
D. Studii universitare de master, învățământ cu frecvență redusă
Nr. crt. Facultatea Domeniul/Programul de studii Nr. locuri disponibile
B T
1 Îmbunătăţiri Funciare şi Ingineria Mediului Ingineria şi protecţia mediului în spaţiul rural  - 66
2 Management şi Dezvoltare Rurală Management şi dezvoltare rurală  - 16
Management în agroturism şi alimentaţie publică  - 30
TOTAL USAMVB  - 112

!! Numărul locurilor disponibile pentru toate programele de studii include și locurile pentru etnie rromă și locurile pentru români de pretutindeni! !!

!! *Domeniul Inginerie civilă și instalații, Master Proiectarea lucrărilor de îmbunătățiri funciare - Concurs deschis în data de 6 august 2022 !!