Sesiunea a II-a Master

Număr locuri disponibile la data de 21 septembrie 2023, ora 18:00
!! Numărul locurilor disponibile pentru toate programele de studii include și locurile pentru etnie rromă și locurile pentru români de pretutindeni! !!
C. Studii universitare de master, învățământ cu frecvență
Nr. crt. Facultatea Domeniul/Programul de studii Nr. locuri disponibile
B T
1 Agricultură Agricultură durabilă 5 17
Ameliorarea plantelor și producerea de sămânță 3 32
Consultanţă agricolă 2 30
Managementul şi expertiza fondului funciar 2 34
Protecţia agroecosistemelor şi expertiză fitosanitară - 8
total AGRICULTURĂ 12 121
2 Horticultură Managementul conservării biodiversităţii - 24
Științe horticole ecologice - 14
Tehnologii integrate de obţinere şi valorificare a produselor horticole - 29
Tehnologii performante, management și marketing vitivinicol 2 24
total HORTICULTURĂ 2 91
3 Ingineria și Gestiunea Producțiilor Animaliere Antreprenoriat în producțiile animaliere  - 45
Biosecuritatea produselor alimentare - 21
Expertiza produselor agroalimentare - 14
Siguranța și biosecuritatea produselor alimentare/ Food safety and biosecurity (în limba engleză) - 22
Tehnologii speciale în industria alimentară - 21
total IGPA - 123
4 Îmbunătăţiri Funciare şi
Ingineria Mediului
Proiectarea lucrărilor de îmbunătățiri funciare - 10
Ingineria şi protecţia mediului în spaţiul rural - 31
Geomatică pentru ingineria mediului 10 32
Managementul investițiilor în ecosisteme - 30
Managementul integrat al datelor și informațiilor geospațiale - 18
total IFIM 10 121
5 Biotehnologii Biotehnologii în protecţia mediului 3 24
Biotehnologie şi siguranţă alimentară - 12
Biotehnologii în industria farmaceutică - 13
Biotehnologie și antreprenoriat/Biotehnology and entrepreneurship (în limba engleză) 9 24
total BIOTEHNOLOGII 12 73
6 Management şi Dezvoltare Rurală Agribusiness - 3
Management în agroturism şi alimentaţie publică - 5
Management şi audit intern - 1
Management şi dezvoltare rurală - -
Managementul calităţii şi inovaţiei în domeniul agroalimentar - 4
Managementul industriei ospitalității rurale/Management of Rural Hospitality Industry (în limba engleză) 3 5
Managementul ospitalității 1 6
total MDR 4 24
ETNIE RROMĂ 4 -
ROMÂNI DE PRETUTINDENI fără bursă 6 -
TOTAL USAMVB 40 553
 
D. Studii universitare de master, învățământ cu frecvență redusă
Nr. crt. Facultatea Domeniul/Programul de studii Nr. locuri disponibile
B T
1 Îmbunătăţiri Funciare şi Ingineria Mediului Ingineria şi protecţia mediului în spaţiul rural  - 62
2 Management şi Dezvoltare Rurală Management în agroturism şi alimentaţie publică  - 6
Management şi dezvoltare rurală  - -
TOTAL USAMVB  - 68

!! Numărul locurilor disponibile pentru toate programele de studii include și locurile pentru etnie rromă și locurile pentru români de pretutindeni! !!