ADMITERE 2024

ATENȚIE la stabilirea ORDINII DE PRIORITATE A OPȚIUNILOR!

Primul criteriu folosit în ierarhizarea candidaților îl reprezintă opțiunea.

Candidații înscriși cu opțiunea a doua și următoarele pot fi declarați admiși la domeniul/programul de studii respectiv numai în situația în care numărul locurilor nu se ocupă de către candidații înscriși cu prima opțiune. 

Exemplu - un candidat își exprimă următoarele opțiuni:

 1. Medicină veterinară / BUGET (MV/B)
 2. Agricultură/BUGET (A/B)
 3. Medicină veterinară/TAXĂ (MV/T)
 4. Agricultură/ TAXĂ (A/T)

Taxa de înscriere pentru acest dosar este de 200 lei.

 • Dacă media de admitere (MA) este în intervalul mediilor admise la prima opțiune - MV/B, candidatul este declarat admis la MV/B;
 • dacă nu este îndeplinită condiția de admitere la prima opțiune - MV/B, atunci:
  • dacă locurile repartizate la cea de-a doua opțiune A/B nu se ocupă de către candidații care au prima opțiune A/B și MA este în intervalul mediilor admise, candidatul este declarat admis la A/B;
  • dacă nu mai sunt locuri neocupate sau nu este îndeplinită condiția de admitere la cea de-a doua opțiune din lista sa - A/B, atunci:
   • dacă locurile repartizate la cea de-a treia opțiune MV/T nu se ocupă de către candidații care au prima și /sau a doua opțiune MV/T și MA este în intervalul mediilor admise, candidatul este declarat admis la MV/T;
   • dacă nu mai sunt locuri neocupate sau nu este îndeplinită condiția de admitere la cea de-a treia opțiune – MV/T, atunci:
    • dacă locurile repartizate la cea de-a patra opțiune A/T nu se ocupă de către candidații care au prima, a doua și/sau a treia opțiune A/T și MA este în intervalul mediilor admise, candidatul este declarat admis la A/T;
    • dacă nu mai sunt locuri neocupate sau nu este îndeplinită condiția de admitere nici la cea de-a patra opțiune – A/T, candidatul se va regăsi pe lista candidaților eligibili pentru redistribuire.

Candidații sunt liberi să își constituie lista de ordine a priorităților după cum doresc.

Un candidat poate opta doar pentru una sau ambele forme de finanțare (BUGET, TAXĂ).

Candidații eligibili pentru locurile bugetate sunt sfătuiți să bifeze și opțiunea de finanțare cu TAXĂ, chiar dacă în momentul înscrierii nu iau în calcul această variantă. Acest lucru nu le creează nicio obligație. Pot decide mai târziu dacă acceptă sau nu un loc cu taxă în perioada destinată confirmării locurilor.

 

Opțiunile exprimate nu mai pot fi modificate după transmiterea dosarului de înscriere.

 

IMPORTANT!!!

La finalul fiecărui an de studii, locurile cu finanțare de la buget se redistribuie în cadrul procesului de clasificare, în funcție de performanța academică. Astfel, un student admis pe locuri cu taxă în anul I poate beneficia în anul următor de un loc cu finanțare de la buget, dacă performanțele academice îi permit acest lucru.

 

ETAPE CLASIFICARE ADMITERE

1. Stabilirea clasamentului în urma rezultatelor obținute la concursul de admitere se face conform principiului „opțiunea înaintea mediei“.

Lista se generează în ordinea opţiunilor şi a mediilor de concurs obţinute de către candidaţi; un candidat, indiferent de numărul de opțiuni, poate figura doar pe o singura listă: lista candidaților pentru locurile cu finanțare de la buget sau lista candidaților pentru locurile cu taxă sau lista candidaților eligibili pentru redistribuire, având medie peste 5,00 .

Candidații admiși vor face confirmarea locului ocupat conform calendarului de admitere (plata taxei de înmatriculare și contractul de studii semnat de către candidat, pentru candidații de pe lista cu finanțare de la buget; plata taxei de înmatriculare, plata primei tranșe din taxa de studii și contractul de studii semnat de către candidat, pentru candidații de pe lista locurilor cu taxă).

 

2. Locurile cu finanţare de la buget rămase vacante, ca urmare a neachitării taxei de înmatriculare în perioada stabilită prin calendar și / sau a neprimirii contractelor de studii semnate de candidați în perioada stabilită prin calendar, se vor ocupa prin glisare numai de către candidaţii de pe listele cu taxă care şi-au achitat, în aceeaşi perioadă, taxa de înmatriculare, prima tranşă din taxa de studii şi au depus diploma de bacalaureat în original / contractul de studii semnat.

 

3.  Eventualele locuri rămase vacante la o anumită opțiune se vor ocupa prin redistribuirea candidaţilor care nu au fost declarați admiși buget sau taxă la nicio opțiune exprimată de către aceștia în formularul de înscriere și au o medie de admitere mai mare decât 5,00 în funcție de opțiunea exprimată, în ordinea descrescătoare a mediei de admitere, cu condiţia existenţei în dosarul candidatului a diplomei de bacalaureat/adeverinţei în original sau a primirii contractului de studii semnat de către candidat.